POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to
konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.
Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez
Administratora.
I. Kim jest Administrator danych?
Administratorem danych jest BIURO RACHUNKOWE LUZA SP. Z O.O. NIP:5170383037 REGON:
36775318100000 KRS: 0000686289 adres: TOWAROWA 1235-231 RZESZÓW
Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e – mail: LUZABIURO@GMAIL.COM
lub telefonicznie 667890852 lub 570401001

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?
Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz
kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z
Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu
archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
4. Założenie konta
5. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
(m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji
umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do
reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o
uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i
dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym
celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że
przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o
usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu
produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
otrzymywania newslettera.
Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub
pisząc do mnie na adres podany wyżej.
7. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in.
Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach
społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści
marketingowych.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony /
dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na
platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane
będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie
komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez
skontaktowanie się ze mną.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast
zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest
strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
8. Odzyskiwania odrzuconych koszyków.
W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym,
ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes
Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów. Dane te będą przetwarzane
przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.
9. Zbierania danych wrażliwych.
Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o
Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu
biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do
prawidłowej realizacji umowy.
III. Komu możemy przekazać Twoje dane?
Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w punkcie II.
W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy
realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej
usługi newslettera, prawnikom, platformie szkoleniowej, platformie mailowej

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane
poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne
zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.Twoje dane mogą
być przekazane
1. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
2. Asana, Inc., 1550 Bryant Street, 2nd Floor San Francisco, California 94103

3. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
4. Calendly LLC BB&T Tower 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363
5. Automattic Inc. 60 29th Street # 343 San Francisco, CA 94110
IV. Jakie prawa Ci przysługują?
W związku z RODO przysługuje Ci prawo:
● dostępu do swoich danych osobowych,
● sprostowania danych osobowych,
● usunięcia danych osobowych,
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
● przenoszenia danych osobowych,
● cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,
przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku
zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym
w szczególności RODO.
VI. Polityka plików cookies
Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach
Strony:
a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych;
b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych
plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
Pomagają udoskonalić Stronę;
c) Google LLC;
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania
ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu
przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na
Stronie.
VII. Wtyczki społecznościowe
Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie

jak: Facebook, Instagram
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach
usługodawców tych portali społecznościowych.

WSPÓŁADMINISTROWANIE
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy
Facebook jest BIURO RACHUNKOWE LUZA SP. Z O.O. NIP:5170383037 REGON:
36775318100000 KRS: 0000686289 adres: TOWAROWA 1235-231 RZESZÓW zwana/zwany dalej
Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są
przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady
dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane
zostały na stronie
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum?hc_location=ufi
Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można
kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner